Pravila i uvjeti korištenja

Temeljne odredbe

1. Pravila i uvjeti korištenja vrijede za web servis www.dadilja.hr sa svim domenama i poddomenama koje pripadaju domeni dadilja.hr, dalje u tekstu Dadilja.hr.

2. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web servisa Dadilja.hr, što podrazumijeva neregistrirane i registrirane korisnike koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Dadilja.hr servisa.

Opće odredbe

3. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja web servisa Dadilja.hr. Zadržavamo pravo modifikacija, promjena i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem web servisu Dadilja.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.

4. U svrhu korištenja usluga web servisa Dadilja.hr, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt.

5. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na web servis Dadilja.hr dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava i slanja elektroničke pošte, a Dadilja.hr se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni.

6. Dadilja.hr je prema zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti dužna zatražiti podatke o naručitelju oglasa: ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište. Dadilja.hr jamči da te podatke neće ni na koji način zloupotrebljavati. Dadilja.hr nije dužna provjeriti istinitost i vjerodostojnost tih podataka.

7. Dadilja.hr može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Dadilja.hr ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.

8. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao i utemeljeno je na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Dadilja.hr može prilikom korištenja prikupiti i druge podatke (IP adresu, vrstu uređaja, vrijeme pristupa, transakcije, geolokaciju i sl.) kojima se koristi radi poboljšanja iskustva korisnika, sprječavanja prijevara i statističke analize.

9. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirkama osobnih podataka kojih je voditeljweb servis Dadilja.hr. Zbirke osobnih podataka objavljene su u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka na stranicama Agencije za zaštitu osobnih podataka. Dadilja.hr čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke te se njima koristi samo do isteka poslovne potrebe i u skladu sa zakonskim obvezama, a oni mogu biti proslijeđeni isključivo mjerodavnom tijelu državne vlasti u provedbi zakonskih ovlasti tijela državne vlasti.

10. Dadilja.hr se koristi pružateljima usluga koji provode određene aktivnosti u ime Dadilja.hr servisa kao što su slanje i distribucija promocijskih e-mail poruka. Dadilja.hr takvim pružateljima usluga može dostaviti samo nužne osobne podatke korisnika radi isporuke paketa, slanja zemaljske pošte i e-mail pošte te uklanjanja neispravnih informacija na Dadilja.hr distribucijskim listama.

11. Upite ili primjedbe vezane uz navedeni zakon te prikupljanje osobnih podataka korisnik može uputiti putem elektroničke pošte na adresu info@dadilja.hr.

12. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Dadilja.hr ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.

13. Dadilja.hr je ovlašten u svakom trenutku s popisa korisnika brisati one korisnike koji krše ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad web servisa Dadilja.hr.

14. Dadilja.hr zadržava pravo, uz gašenje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ova pravila i uvjete. Uvjeti i odnosi između korisnika i servisa Dadilja.hr podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

15. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Dadilja.hr ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Dadilja.hr od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi servisu Dadilja.hr svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.

16. Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji je nezakonit, štetan, prijeteći, koji zlostavlja, uznemiruje, kleveće ili na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske.

17. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Dadilja.hr servisa i oglašivača rješavaju se isključivo između korisnika. Servis Dadilja.hr nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.

18. Korisnik se slaže s povremenim primanjem elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Dadilja.hr servisa. Ako korisnik pisanim putem zatraži trajni ili privremeni prestanak slanja poruka, Dadilja.hr korisniku zamrzava njegovu registraciju (dakle, to znači da korisnik više neće moći upotrebljavati usluge internetskog servisa Dadilja.hr koje su namijenjene samo registriranim korisnicima). Korisnik u bilo koje vrijeme može pisanim putem zahtijevati da se Dadilja.hr trajno ili privremeno prestane koristiti njegovim osobnim podacima za slanje reklamnih poruka.

19. Dadilja.hr kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-maila. Dadilja.hr ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.

20. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Dadilja.hr servisa, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja internetskog servisa Dadilja.hr.

21. Dadilja.hr ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.

22. Dadilja.hr ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja web servisa Dadilja.hr.

23. Za analizu svoje internetske stranice Dadilja.hr se koristi alatima s pomoću kojih analizira korištenje internetskog portala Dadilja.hr te time stječe dragocjene spoznaje o potrebama svojih korisnika kojima je svrha poboljšavanje kvalitete naše ponude. S tim u vezi koriste se i tzv. kolačići. Oni omogućuju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici. Korisnik može putem odgovarajućih postavki na pregledniku odbiti ili izbrisati kolačiće. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internetske stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni alati prikupljaju i pohranjuju neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kojem slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka ni do prikupljanja osobnih podataka. Ti podaci se također ne povezuju s osobnim podacima koje je korisnik eventualno obznanio. Korištenjem web servisa Dadilja.hr korisnik daje svoju suglasnost za opisani način provođenja analize korištenja web servisa Dadilja.hr.

24. Dadilja.hr sadrži linkove na internetske stranice drugih poslužitelja. Dadilja.hr ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Dadilja.hr će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

25. Oglasi trećih strana ili druge oglašivačke mreže (banner networks) također se mogu koristiti kolačićima za praćenje aktivnosti korisnika na ovom portalu ili za mjerenje učinkovitosti i drugih parametara koji će biti određeni u njihovim pravilima o privatnosti. Korisnici su upoznati da pravila o privatnosti trećih strana mogu biti bitno drukčija od pravila i uvjeta web servisa Dadilja.hr. Dadilja.hr nema pristup ili kontrolu nad tim kolačićima kojima se mogu koristiti treće strane oglašivača, što korisnici prihvaćaju.

26. Dadilja.hr može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Dadilja.hr ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.